Menü Expand Yenile

BUGAÇ-BOĞAÇ

Her yıl Macaristanın "BUGAÇ" Ovasında düzenlenen Turan Kurultayı.

Yayınlanma Tarihi: 15.08.2017 11:15

Macar dilinde BUGAÇ, Türkçe "BOĞAÇ" anlamındadır.

 

Bugaç ya da Boğaç, Boğa ile güreşen anlamına gelir. Ayrıca "ç" eki "Küçük" anlamı da verir, yani "Küçük Boğa". Dede Korkut Destanında Boğaç Han'a bu adı "Yaşlı Bilge" Dede Korkut, Boğa ile güreşip onu yendiği için vermiştir.

Türklerde "AD" almak iki kez olur, ilki doğum, ikincisi "Erlik Adıdır". Erlik Adı, av ya da bir kahramanlık sonrası alınır.

 

Buka, Buga Macarca Boğa, Bugaç ise "Küçük Boğa" anlamındadır.

 

Nuray Bilgili